NEWS

Clipe de groză pentru  o familie care s-a răsturnat cu mașina 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost alertați...

Razie în municipiul Târgoviște 

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

Prevenirea traficului de persoane la nivelul județului Dâmbovița 

În perioada 15-17 iulie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului...

DÂMBOVIŢA: Din 2015, taxa de habitat se majorează de la 16 lei la 18 lei

D\Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” s-a întrunit în ziua de 26.11.2014, ora 9:00, la Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în prezenţa a 68 de membri asociaţi adică primari dâmboviţeni. Taxa de habitat a fost mărită la 18 leiDin partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa au participat domnul Adrian Ţuţuianu – preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Grozavu Gabriel – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare, precum şi domnul Oprea Alexandru – administratorul public al judeţului.

Cel mai important punct al ordinei de zi şi al dezbaterilor a fost cel privind proiectul de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judeţean cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2015. Cu 62 de voturi pentru şi şase voturi împotrivă s-a aprobat majorarea taxei de habitat. Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare aplicabilă în judeţul Dâmboviţa astfel: 18 lei/lună/gospodărie; 10 lei/lună pentru gospodăriile formate dintr-o persoană sau cele nelocuite; 6 lei/lună/gospodărie pentru cei plecaţi cu familia în străinătate şi de 50 lei/lună pentru instituţiile publice. Printre cele şase persoane care au votat împotrivă se numără,primarul comunei Voineşti,Gabriel Sandu,primarul comunei Şotânga Constantin Stroe şi alţi patru edili. Iată care este şi explicaţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” pentru această majorare:„Această problemă a apărut ca urmare a diferenţei mari dintre sumele ce trebuiesc plătite de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară către operatorii de salubrizare şi sumele încasate de la populaţie prin operatorul de încasare Electrica şi de la Unităţile Administrativ Teritoriale, care au restanţe la plata cotizaţiei suplimentare, cotizaţiei de membru şi a plăţii de disponibilitate.
Astfel, lunar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare trebuie să plătească către operatorii de salubritate o suma de 3.343.015 lei, formată din:
– Rată eşalonare conform Contractului de tranzacţie nr.58 cu S.C.Supercom S.A.în valoare de 318.000 lei
– Rată eşalonare conform Contractului de tranzacţie nr.2/01.07.2014 cu S.C. Eurogas Prescom S.R.L. în sumă de 90.685 lei
– Factura curentă către S.C. Supercom S.A. în sumă de 2.129.330 lei, această factură se va indexa în anul 2015 cu rata inflaţiei pentru serviciile de apă – canal – salubritate
– Factura curentă către S.C. Eurogas Prescom S.R.L. în sumă de 635.000 lei
– Cota lunară de regularizare a facturii către S.C.Eurogas Prescom S.R.L. plătibilă cumulat la sfârşitul semestrului în sumă de 170.000 lei
Total ………………………. 3.343.015 lei/lună în 2014

Având în vedere că suma medie lunară încasată de la beneficiarii serviciului de salubrizare de către S.C. Electrica S.A. este de 1.900.000 lei, rezultă că lunar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare acumulează o datorie către operatorii de salubrizare, care nu poate fi acoperită decât parţial, iar restul se acoperă din plata datoriilor primăriilor.Au fost făcute analize pentru plata de disponibilitate a taxei de habitat de:16 lei/lună/gospodărie; 17 lei/lună gospodărie şi 18 lei/lună/gospodărie, determinându-se sumele lunare ce pot fi încasate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru plata operatorilor de salubritate, precum şi diferenţele care rămân neacoperite. Întrucât valoarea taxei de habitat nu s-a modificat de 2 ani, neaplicându-se rata inflaţiei pentru serviciile de apă – canal – salubritate, una dintre soluţiile de actualizare a acesteia este aplicarea ratei inflaţiei din 2013 (de 112,07%), an în care s-au acumulat datorii şi în 2014, an în care rata inflaţiei, până în luna octombrie este 103,72%.Astfel, aplicând rata inflaţiei, taxa de habitat ajunge la suma de 18.598 lei.Au fost luate în discuţie de către cei prezenţi mai multe variante de cuantum al taxei de habitat pentru anul 2015, funcţie de numărul de gospodării plătitoare, de sumele încasate în anul în curs şi de datoriile acumulate până în prezent de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, către cei doi operatori, S.C. Supercom S.A. şi S.C. Eurogas Prescom S.A.Varianta susţinută de majoritate a fost aceea a indexării cu coeficienţii de inflaţie pe 2013 şi 2014 a taxelor de habitat existente de 16 lei, 9 lei, 5 lei/lună/gospodărie. Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare aplicabilă în judeţul Dâmboviţa astfel: 18 lei/lună/gospodărie; 10 lei/lună pentru gospodăriile formate dintr-o persoană sau cele nelocuite; 6 lei/lună/gospodărie pentru cei plecaţi cu familia în străinătate şi de 50 lei/lună pentru instituţiile publice. A rezultat Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.158/26.11.2014 aprobată cu 62 de voturi pentru şi 6 împotrivă. Rămân în vigoare Hotărârile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.133 şi 134/11.09.2013 privind categoriile de gospodării scutite şi facilităţile care pot fi acordate şi în anul 2015, după anumite criterii aprobate deja.
Pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, care vine în completarea plăţii de disponibilitate, a fost propusă valoarea de 2 lei/persoană/an pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi 2,5 lei/gospodărie/lună pentru Unităţile Administrativ Teritoriale, ceea ce ar fi permis acoperirea sumei lunare necesară achitării totale a plăţii de disponibilitate, necesară achitării totale a serviciilor de salubrizare.Domnii primari au insistat ca în anul 2015 cotizaţia Unităţilor Administrativ Teritoriale să rămână la nivelul anului 2014, adică 2 lei/gospodărie/lună ca urmare a situaţiei financiare grele a primăriilor, diferenţa de plată de disponibilitate urmând a fi preluată din datoriile mai vechi ale primăriilor. A fost aprobată în unanimitate de voturi, Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.159/26.11.2014 privind cuantumul cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Unităţile Administrativ Teritoriale. Cotizaţia/contribuţia pentru anul 2015 a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, va fi în sumă de 1.037.490 lei/an, adică 2 lei/an/persoană, plătibilă în rate lunare egale. Comisionul de administrare cuvenit Unităţilor Administrativ Teritoriale s-a stabilit să rămână în continuare la dispoziţia Asociaţiei, în vederea compensării cu obligaţiile financiare restante, curente şi viitoare, în conformitate cu Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.144/13.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare. S-a mandatat Consiliul Judeţean Dâmboviţa să se ocupe de licitaţia operatorului care să încaseze în anul 2015 taxa de habitat, cu precizarea că de la 5,5% comision de administrare, cât este în prezent la Electrica, acesta să fie mai mic, sens în care s-au propus unele valori.Primarii au solicitat domnului director al Electrica Furnizare Târgovişte, prezent în sală, să le transmită lunar situaţia restanţierilor, nu la 3 luni cum este acum şi de asemenea, să fie încasată toată suma de pe factura Electrica, nu parţial ca în prezent, precum şi încasarea restanţelor de pe facturile Electrica anterioare.A fost aprobată rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pe anul 2014, prin Hotărârea nr.160/26.11.2014, în unanimitate de voturi.În continuarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare au fost prezentate membrilor acesteia o serie de informări privind:situaţia datoriilor Unităţilor Administrativ Teritoriale la data de 20.11.2014; stadiul licitaţiei privind stabilirea operatorului de colectare a taxei de habitat; situaţia financiară la zi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare; situaţia privind suplimentarea numărului de pubele de către S.C. Supercom. Licitaţia de stabilire a operatorului care va factura/încasa taxa de habitat pe anul 2015 se va desfăşura după aceleaşi prevederi ca şi acum 4 ani, dar se vor actualiza unele date.A mai fost aprobată de cei prezenţi Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.161/26.11.2014 privind aprobarea Contractului de tranzacţie din 21.11.2014 înregistrat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare cu nr.8899/25.11.2014. Hotărârea nr.162/26.11.2014 prevede încheierea unui contract de asistenţă juridică în vederea îngheţării plăţii de disponibilitate ce se achită către S.C.Supercom S.A. şi S.C.Eurogas Prescom Fieni şi stabilirea obligaţiilor ce revin S.C.Eurogas în ceea ce priveşte construcţia unor noi celule de deşeuri la Depozitul Aninoasa. A fost solicitat sprijinul primarilor prezenţi pentru a face eforturi mai mari privind plata restanţelor, astfel ca la finalul anului 2014 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare să nu mai înregistreze datorii la cei doi operatori. Unele sume de la rectificarea bugetară să fie repartizate în şedinţele consiliilor locale, pentru achitarea datoriilor la plata de disponibilitate şi a cotizaţiilor restante. »

Recente

Clipe de groză pentru  o familie care s-a răsturnat cu mașina 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost alertați...

Razie în municipiul Târgoviște 

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

Prevenirea traficului de persoane la nivelul județului Dâmbovița 

În perioada 15-17 iulie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului...

Mare atenție, puteți fi păcăliți printr-un scam- fraudă online 

În era digitală, înșelătoriile și fraudele online sunt tot...

Nu rata

Clipe de groză pentru  o familie care s-a răsturnat cu mașina 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost alertați...

Razie în municipiul Târgoviște 

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

Prevenirea traficului de persoane la nivelul județului Dâmbovița 

În perioada 15-17 iulie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului...

Mare atenție, puteți fi păcăliți printr-un scam- fraudă online 

În era digitală, înșelătoriile și fraudele online sunt tot...

Jandarmeria Dâmbovița este pe baricade, nu scapă nimic de sub control 

Jandarmeria Dâmbovița a raportat o activitate intensă în ceea...

Clipe de groză pentru  o familie care s-a răsturnat cu mașina 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost alertați cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Șelaru. La fața locului, autoritățile au...

Razie în municipiul Târgoviște 

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat o acțiune de control în trafic, dar și pentru a informa conducătorii auto...

Prevenirea traficului de persoane la nivelul județului Dâmbovița 

În perioada 15-17 iulie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane,...

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.