JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
style1 style2 style3
AntenaDâmboviţa
.

SOCIAL

DÂMBOVIŢA: Din 2015, taxa de habitat se majorează de la 16 lei la 18 lei

Autor  Ultima actualizare: 28th November 2014

Share with:

FacebookTwitterGoogle


D\Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” s-a întrunit în ziua de 26.11.2014, ora 9:00, la Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în prezenţa a 68 de membri asociaţi adică primari dâmboviţeni. Taxa de habitat a fost mărită la 18 leiDin partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa au participat domnul Adrian Ţuţuianu – preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Grozavu Gabriel – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare, precum şi domnul Oprea Alexandru – administratorul public al judeţului.

Cel mai important punct al ordinei de zi şi al dezbaterilor a fost cel privind proiectul de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judeţean cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2015. Cu 62 de voturi pentru şi şase voturi împotrivă s-a aprobat majorarea taxei de habitat. Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare aplicabilă în judeţul Dâmboviţa astfel: 18 lei/lună/gospodărie; 10 lei/lună pentru gospodăriile formate dintr-o persoană sau cele nelocuite; 6 lei/lună/gospodărie pentru cei plecaţi cu familia în străinătate şi de 50 lei/lună pentru instituţiile publice. Printre cele şase persoane care au votat împotrivă se numără,primarul comunei Voineşti,Gabriel Sandu,primarul comunei Şotânga Constantin Stroe şi alţi patru edili. Iată care este şi explicaţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” pentru această majorare:„Această problemă a apărut ca urmare a diferenţei mari dintre sumele ce trebuiesc plătite de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară către operatorii de salubrizare şi sumele încasate de la populaţie prin operatorul de încasare Electrica şi de la Unităţile Administrativ Teritoriale, care au restanţe la plata cotizaţiei suplimentare, cotizaţiei de membru şi a plăţii de disponibilitate.
Astfel, lunar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare trebuie să plătească către operatorii de salubritate o suma de 3.343.015 lei, formată din:
– Rată eşalonare conform Contractului de tranzacţie nr.58 cu S.C.Supercom S.A.în valoare de 318.000 lei
– Rată eşalonare conform Contractului de tranzacţie nr.2/01.07.2014 cu S.C. Eurogas Prescom S.R.L. în sumă de 90.685 lei
– Factura curentă către S.C. Supercom S.A. în sumă de 2.129.330 lei, această factură se va indexa în anul 2015 cu rata inflaţiei pentru serviciile de apă – canal – salubritate
– Factura curentă către S.C. Eurogas Prescom S.R.L. în sumă de 635.000 lei
– Cota lunară de regularizare a facturii către S.C.Eurogas Prescom S.R.L. plătibilă cumulat la sfârşitul semestrului în sumă de 170.000 lei
Total ………………………. 3.343.015 lei/lună în 2014

Având în vedere că suma medie lunară încasată de la beneficiarii serviciului de salubrizare de către S.C. Electrica S.A. este de 1.900.000 lei, rezultă că lunar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare acumulează o datorie către operatorii de salubrizare, care nu poate fi acoperită decât parţial, iar restul se acoperă din plata datoriilor primăriilor.Au fost făcute analize pentru plata de disponibilitate a taxei de habitat de:16 lei/lună/gospodărie; 17 lei/lună gospodărie şi 18 lei/lună/gospodărie, determinându-se sumele lunare ce pot fi încasate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru plata operatorilor de salubritate, precum şi diferenţele care rămân neacoperite. Întrucât valoarea taxei de habitat nu s-a modificat de 2 ani, neaplicându-se rata inflaţiei pentru serviciile de apă – canal – salubritate, una dintre soluţiile de actualizare a acesteia este aplicarea ratei inflaţiei din 2013 (de 112,07%), an în care s-au acumulat datorii şi în 2014, an în care rata inflaţiei, până în luna octombrie este 103,72%.Astfel, aplicând rata inflaţiei, taxa de habitat ajunge la suma de 18.598 lei.Au fost luate în discuţie de către cei prezenţi mai multe variante de cuantum al taxei de habitat pentru anul 2015, funcţie de numărul de gospodării plătitoare, de sumele încasate în anul în curs şi de datoriile acumulate până în prezent de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, către cei doi operatori, S.C. Supercom S.A. şi S.C. Eurogas Prescom S.A.Varianta susţinută de majoritate a fost aceea a indexării cu coeficienţii de inflaţie pe 2013 şi 2014 a taxelor de habitat existente de 16 lei, 9 lei, 5 lei/lună/gospodărie. Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare aplicabilă în judeţul Dâmboviţa astfel: 18 lei/lună/gospodărie; 10 lei/lună pentru gospodăriile formate dintr-o persoană sau cele nelocuite; 6 lei/lună/gospodărie pentru cei plecaţi cu familia în străinătate şi de 50 lei/lună pentru instituţiile publice. A rezultat Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.158/26.11.2014 aprobată cu 62 de voturi pentru şi 6 împotrivă. Rămân în vigoare Hotărârile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.133 şi 134/11.09.2013 privind categoriile de gospodării scutite şi facilităţile care pot fi acordate şi în anul 2015, după anumite criterii aprobate deja.
Pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, care vine în completarea plăţii de disponibilitate, a fost propusă valoarea de 2 lei/persoană/an pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi 2,5 lei/gospodărie/lună pentru Unităţile Administrativ Teritoriale, ceea ce ar fi permis acoperirea sumei lunare necesară achitării totale a plăţii de disponibilitate, necesară achitării totale a serviciilor de salubrizare.Domnii primari au insistat ca în anul 2015 cotizaţia Unităţilor Administrativ Teritoriale să rămână la nivelul anului 2014, adică 2 lei/gospodărie/lună ca urmare a situaţiei financiare grele a primăriilor, diferenţa de plată de disponibilitate urmând a fi preluată din datoriile mai vechi ale primăriilor. A fost aprobată în unanimitate de voturi, Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.159/26.11.2014 privind cuantumul cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Unităţile Administrativ Teritoriale. Cotizaţia/contribuţia pentru anul 2015 a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, va fi în sumă de 1.037.490 lei/an, adică 2 lei/an/persoană, plătibilă în rate lunare egale. Comisionul de administrare cuvenit Unităţilor Administrativ Teritoriale s-a stabilit să rămână în continuare la dispoziţia Asociaţiei, în vederea compensării cu obligaţiile financiare restante, curente şi viitoare, în conformitate cu Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.144/13.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare. S-a mandatat Consiliul Judeţean Dâmboviţa să se ocupe de licitaţia operatorului care să încaseze în anul 2015 taxa de habitat, cu precizarea că de la 5,5% comision de administrare, cât este în prezent la Electrica, acesta să fie mai mic, sens în care s-au propus unele valori.Primarii au solicitat domnului director al Electrica Furnizare Târgovişte, prezent în sală, să le transmită lunar situaţia restanţierilor, nu la 3 luni cum este acum şi de asemenea, să fie încasată toată suma de pe factura Electrica, nu parţial ca în prezent, precum şi încasarea restanţelor de pe facturile Electrica anterioare.A fost aprobată rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pe anul 2014, prin Hotărârea nr.160/26.11.2014, în unanimitate de voturi.În continuarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare au fost prezentate membrilor acesteia o serie de informări privind:situaţia datoriilor Unităţilor Administrativ Teritoriale la data de 20.11.2014; stadiul licitaţiei privind stabilirea operatorului de colectare a taxei de habitat; situaţia financiară la zi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare; situaţia privind suplimentarea numărului de pubele de către S.C. Supercom. Licitaţia de stabilire a operatorului care va factura/încasa taxa de habitat pe anul 2015 se va desfăşura după aceleaşi prevederi ca şi acum 4 ani, dar se vor actualiza unele date.A mai fost aprobată de cei prezenţi Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.161/26.11.2014 privind aprobarea Contractului de tranzacţie din 21.11.2014 înregistrat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare cu nr.8899/25.11.2014. Hotărârea nr.162/26.11.2014 prevede încheierea unui contract de asistenţă juridică în vederea îngheţării plăţii de disponibilitate ce se achită către S.C.Supercom S.A. şi S.C.Eurogas Prescom Fieni şi stabilirea obligaţiilor ce revin S.C.Eurogas în ceea ce priveşte construcţia unor noi celule de deşeuri la Depozitul Aninoasa. A fost solicitat sprijinul primarilor prezenţi pentru a face eforturi mai mari privind plata restanţelor, astfel ca la finalul anului 2014 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare să nu mai înregistreze datorii la cei doi operatori. Unele sume de la rectificarea bugetară să fie repartizate în şedinţele consiliilor locale, pentru achitarea datoriilor la plata de disponibilitate şi a cotizaţiilor restante. »

Related articlesDÂMBOVIŢA

Situaţia drumurilor dâmboviţene

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Societăţile dâmboviţene responsabile cu deszăpezirea au intervenit pe toate drumurile publice din Judeţul Dâmboviţa,

Fapte săvârșite la regimul silvic, sancționate de jandarmi

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Fapte săvârșite la regimul silvic, sancționate de #jandarmi În urma unei acțiuni pe raza

Ședința extraordinară a CLM Târgoviște din data de 12.01.2018

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Administrația  municipiului Târgoviște lucrează la foc automat, în ceea ce privește pregătirea și demararea

Municipiul Târgoviște va beneficia de un un nou parc

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Municipiul Targoviste va beneficia de un un nou parc. Astfel, pe o suprafata de

VIDEO. Secretarul de stat Gabriel Liviu Ispas, hotărât să plece din Ministerul Educației

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Emoţii de început de an şcolar, de la cei mai mici până la ceiACTUAL

Mingea e din nou la TINE! Este momentul ECHIPEI “ Mai buni împreună, mai departe pentru fotbal!”

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Mingea e din nou la TINE! Este momentul ECHIPEI “ Mai buni împreună, mai

ROMÂNI DIN UCRAINA ÎN VIZITĂ LA MÂNĂSTIREA DEALU

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, sâmbătă, 24 martie 2018, un grup

Turist aflat în dificultate, ajutat de jandarmii montani de la Postul Zănoaga 

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Jandarmii montani de la Postul Zănoaga au intervenit duminică, 25 februarie a.c., în sprijinul unui

Adrian Ţuţuianu îşi răstoarnă propriul guvern local

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Astăzi, 2 februarie 2018,  la nivelul  Organizației PSD Dâmbovița  în cadrul BPJ și CEx-ului 

A fost inaugurată noua  sală de forță  la Complexul Turistic de Nataţie  Târgoviște.

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Complexul Turistic de Natație  Târgoviște  se dovedește a fi o investiție  de mare importanță
Articole Recente


SOCIAL

Situaţia drumurilor dâmboviţene

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Societăţile dâmboviţene responsabile cu deszăpezirea au intervenit pe toate drumurile publice din Judeţul Dâmboviţa,

Campania,,Hai să dăruim un nou început pentru un nou-născut”, a ajuns și în Maternitatea Târgoviște din cadrul  Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Campania,,Hai să dăruim un nou început pentru un nou-născut”, a ajuns și în Maternitatea

Maternitatea Târgoviște  se numără  printre cele 41 de maternități din România, echipate cu pătuțuri și lenjerii de către Crucea Roșie Română

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Maternitatea Târgoviște  se numără  printre cele 41 de maternități din România, echipate cu pătuțuri

Zilele oraşului Răcari 2017

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Pe parcursul a două zile, 12-13 august 2017,  oraşul Răcari  va îmbrăca hainele de

VIDEO. Copil salvat dintr-un puț la Răcari, județul Dâmbovița

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:O fetiţă de 5 ani din orașul Răcari a fost salvată de pompierii dâmbovițeni.

CJ Dâmbovița  a repartizat sumele pentru echilibrarea bugetelor locale

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Consiliul Judeţean Dâmbovița a aprobat hotărârea privind repartizarea, pe anul 2017, a sumelor  defalcate

Ghenosu, pe podium la Paştele Cailor

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:În municipiul Târgoviște, sâmbătă, 4 martie,bulgarii din cartierul Matei Voievod au sărbătorit „Paştele Cailor”

„Paştele Cailor”: Acest obicei este unic în România, specific comunităţii bulgarilor de la Târgovişte.

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:În municipiul Târgoviște, sâmbătă,  4 martie, bulgarii din cartierul Matei Voievod au sărbătorit „Paştele

O clipă de neatenție dar și graba o putea costa viața pe o șoferiță în vârstă de 35 de ani

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Accident grav pe Bulevardul Unirii din Târgoviște  O clipă de neatenție dar și  graba

Blocul Dacia din orașul Fieni ce are în componență cinci scări, urmează să fie contorizat la nivel de imobil privind sistemul de alimentare cu apă potabilă.

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Blocul Dacia  din orașul Fieni   ce are în componență  cinci scări, urmează să fie 

Ediţia a III-a a Taberei Naţionale de sculptură „Vasile Blendea”. VIDEO

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:În perioada 14-22 octombrie 2016, Parcul Industrial Priboiu  găzduieşte ediţia a III-a a Taberei

Hotel King lămureşte situaţia furtului din cameră

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Hotel King lămureşte situaţia furtului din cameră

În microraionul IV din municipiul Târgovişte continuă lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere şi nu numai. VIDEO

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:În microraionul IV din municipiul Târgovişte continuă lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere şi

Misiune de căutare a părinţilor unei minore găsită înecată într-o baltă din localitatea Mărunţişu – comuna Costeştii din Vale.

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:În după-amiaza zilei de ieri,18 septembrie a.c., pompierii de la Detașamentul Titu au desfăşurat

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a avut loc şedinţa festivă de avansare la termen în gradul profesional următor a 67 de poliţişti

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a avut loc şedinţa festivă de avansare

Un eveniment tragic a umplut de durere sufletele colegilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:A încetat din viață un om deosebit și un profesionist desăvârșit. Un eveniment tragic

Începând cu data de 30 iunie 2016, Palatul Potlogi a fost deschis oficial pentru public

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Începând cu data de  30  iunie 2016, Palatul Potlogi a fost deschis oficial pentru

La Târgovişte a avut loc deschiderea oficială a Turneului internaţional de baschet feminin U16

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Luni după-amiază, la Târgovişte a avut loc deschiderea oficială a Turneului internaţional de baschet

În comuna dâmboviţeană Ulmi, la doar câţiva kilometri de municipiul Târgovişte , Arctic urmează să construiască cea mai mare fabrică de maşini de spălat din Europa

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:În comuna dâmboviţeană Ulmi, la doar câţiva kilometri de municipiul Târgovişte , Arctic urmează

Conducerea Companiei de Apă a luat toate măsurile pentru a asigura informarea corectă a populaţiei şi instituţiilor competente

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with: În oraşul Pucioasa şi comunele Brăneşti, Vulcana Băi, Vulcana Pandele şi Doiceşti, sâmbătă seară,

RECORD: 10 investiţii finalizate în 10 luni de mandat

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with: În cadrul primei conferinţe de presă susţinută în anul 2016 de primarul Cristian Stan

Fonduri europene pentru asfaltarea unor drumuri din orasul Racari COMUNICAT DE PRESĂ privind programul lucrărilor efectuate la infrastructura rutieră a Judeţului Dâmboviţa, în perioada 11 – 16.01.2016

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:  Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 11 –

RACORDĂRI ILEGALE LA REŢEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Nouă familii care aveau imobilele racordate ilegal la reţeaua de energie electrică au fost

JANDARMII DÂMBOVIȚENI, LA DATORIE DE REVELION

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:În perioada 31 decembrie 2015 – 04 ianuarie 2016, peste 100 de jandarmi vor

„Promovarea turistică a monumentului istoric de importanta nationala Curtea Domneasca din Targoviste”

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Pe parcursul a şapte zile, 04.12.2015 – 10 .12.2015, sala Beciul Mircea cel Bătrân

Două cluburi din Târgovişte au fost închise

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Clubul TAO din Târgovişte a anunţat pe pagina sa de facebook, că îşi suspendă

VIDEO. TURIŞTI LITUANIENI SALVAŢI DE JANDARMERIA MONTANĂ DIN DÂMBOVIŢA!

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Doi turişti lituanieni, aflați în dificultate în Masivul Montan Bucegi au fost ajutați de

Jandarmeria Română a găzduit la Bucureşti, cel de-al treilea grup de lucru sub Preşedinţia Română a CIMIN

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Joi, 17 septembrie a.c., Jandarmeria Română a găzduit la Bucureşti, cel de-al treilea grup

In perioada 18-20 septembrie 2015 Filiala de Cruce Rosie Dambovita implementeaza Proiectul de tineret: “Tabără de educaţie sanitară pentru tineret”

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:1. In perioada 18-20 septembrie 2015 Filiala de Cruce Rosie Dambovita în parteneriat cu

Primăria Municipiului Târgoviște și Asociația RoRec au lansat miercuri, 16 septembrie, un centru de colectare al deșeurilor electrice la Târgoviște.

Share with:

FacebookTwitterGoogle


Share with:Primăria Municipiului Târgoviște și Asociația RoRec au lansat miercuri, 16 septembrie, un centru de