JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
style1 style2 style3
AntenaDâmboviţa
.

SOCIAL

DÂMBOVIŢA: Din 2015, taxa de habitat se majorează de la 16 lei la 18 lei

Autor  Ultima actualizare: 28th November 2014

D\Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” s-a întrunit în ziua de 26.11.2014, ora 9:00, la Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în prezenţa a 68 de membri asociaţi adică primari dâmboviţeni. Taxa de habitat a fost mărită la 18 leiDin partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa au participat domnul Adrian Ţuţuianu – preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Grozavu Gabriel – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare, precum şi domnul Oprea Alexandru – administratorul public al judeţului.

Cel mai important punct al ordinei de zi şi al dezbaterilor a fost cel privind proiectul de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judeţean cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2015. Cu 62 de voturi pentru şi şase voturi împotrivă s-a aprobat majorarea taxei de habitat. Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare aplicabilă în judeţul Dâmboviţa astfel: 18 lei/lună/gospodărie; 10 lei/lună pentru gospodăriile formate dintr-o persoană sau cele nelocuite; 6 lei/lună/gospodărie pentru cei plecaţi cu familia în străinătate şi de 50 lei/lună pentru instituţiile publice. Printre cele şase persoane care au votat împotrivă se numără,primarul comunei Voineşti,Gabriel Sandu,primarul comunei Şotânga Constantin Stroe şi alţi patru edili. Iată care este şi explicaţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” pentru această majorare:„Această problemă a apărut ca urmare a diferenţei mari dintre sumele ce trebuiesc plătite de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară către operatorii de salubrizare şi sumele încasate de la populaţie prin operatorul de încasare Electrica şi de la Unităţile Administrativ Teritoriale, care au restanţe la plata cotizaţiei suplimentare, cotizaţiei de membru şi a plăţii de disponibilitate.
Astfel, lunar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare trebuie să plătească către operatorii de salubritate o suma de 3.343.015 lei, formată din:
– Rată eşalonare conform Contractului de tranzacţie nr.58 cu S.C.Supercom S.A.în valoare de 318.000 lei
– Rată eşalonare conform Contractului de tranzacţie nr.2/01.07.2014 cu S.C. Eurogas Prescom S.R.L. în sumă de 90.685 lei
– Factura curentă către S.C. Supercom S.A. în sumă de 2.129.330 lei, această factură se va indexa în anul 2015 cu rata inflaţiei pentru serviciile de apă – canal – salubritate
– Factura curentă către S.C. Eurogas Prescom S.R.L. în sumă de 635.000 lei
– Cota lunară de regularizare a facturii către S.C.Eurogas Prescom S.R.L. plătibilă cumulat la sfârşitul semestrului în sumă de 170.000 lei
Total ………………………. 3.343.015 lei/lună în 2014

Având în vedere că suma medie lunară încasată de la beneficiarii serviciului de salubrizare de către S.C. Electrica S.A. este de 1.900.000 lei, rezultă că lunar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare acumulează o datorie către operatorii de salubrizare, care nu poate fi acoperită decât parţial, iar restul se acoperă din plata datoriilor primăriilor.Au fost făcute analize pentru plata de disponibilitate a taxei de habitat de:16 lei/lună/gospodărie; 17 lei/lună gospodărie şi 18 lei/lună/gospodărie, determinându-se sumele lunare ce pot fi încasate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru plata operatorilor de salubritate, precum şi diferenţele care rămân neacoperite. Întrucât valoarea taxei de habitat nu s-a modificat de 2 ani, neaplicându-se rata inflaţiei pentru serviciile de apă – canal – salubritate, una dintre soluţiile de actualizare a acesteia este aplicarea ratei inflaţiei din 2013 (de 112,07%), an în care s-au acumulat datorii şi în 2014, an în care rata inflaţiei, până în luna octombrie este 103,72%.Astfel, aplicând rata inflaţiei, taxa de habitat ajunge la suma de 18.598 lei.Au fost luate în discuţie de către cei prezenţi mai multe variante de cuantum al taxei de habitat pentru anul 2015, funcţie de numărul de gospodării plătitoare, de sumele încasate în anul în curs şi de datoriile acumulate până în prezent de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, către cei doi operatori, S.C. Supercom S.A. şi S.C. Eurogas Prescom S.A.Varianta susţinută de majoritate a fost aceea a indexării cu coeficienţii de inflaţie pe 2013 şi 2014 a taxelor de habitat existente de 16 lei, 9 lei, 5 lei/lună/gospodărie. Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare aplicabilă în judeţul Dâmboviţa astfel: 18 lei/lună/gospodărie; 10 lei/lună pentru gospodăriile formate dintr-o persoană sau cele nelocuite; 6 lei/lună/gospodărie pentru cei plecaţi cu familia în străinătate şi de 50 lei/lună pentru instituţiile publice. A rezultat Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.158/26.11.2014 aprobată cu 62 de voturi pentru şi 6 împotrivă. Rămân în vigoare Hotărârile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.133 şi 134/11.09.2013 privind categoriile de gospodării scutite şi facilităţile care pot fi acordate şi în anul 2015, după anumite criterii aprobate deja.
Pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, care vine în completarea plăţii de disponibilitate, a fost propusă valoarea de 2 lei/persoană/an pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi 2,5 lei/gospodărie/lună pentru Unităţile Administrativ Teritoriale, ceea ce ar fi permis acoperirea sumei lunare necesară achitării totale a plăţii de disponibilitate, necesară achitării totale a serviciilor de salubrizare.Domnii primari au insistat ca în anul 2015 cotizaţia Unităţilor Administrativ Teritoriale să rămână la nivelul anului 2014, adică 2 lei/gospodărie/lună ca urmare a situaţiei financiare grele a primăriilor, diferenţa de plată de disponibilitate urmând a fi preluată din datoriile mai vechi ale primăriilor. A fost aprobată în unanimitate de voturi, Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.159/26.11.2014 privind cuantumul cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Unităţile Administrativ Teritoriale. Cotizaţia/contribuţia pentru anul 2015 a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, va fi în sumă de 1.037.490 lei/an, adică 2 lei/an/persoană, plătibilă în rate lunare egale. Comisionul de administrare cuvenit Unităţilor Administrativ Teritoriale s-a stabilit să rămână în continuare la dispoziţia Asociaţiei, în vederea compensării cu obligaţiile financiare restante, curente şi viitoare, în conformitate cu Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.144/13.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare. S-a mandatat Consiliul Judeţean Dâmboviţa să se ocupe de licitaţia operatorului care să încaseze în anul 2015 taxa de habitat, cu precizarea că de la 5,5% comision de administrare, cât este în prezent la Electrica, acesta să fie mai mic, sens în care s-au propus unele valori.Primarii au solicitat domnului director al Electrica Furnizare Târgovişte, prezent în sală, să le transmită lunar situaţia restanţierilor, nu la 3 luni cum este acum şi de asemenea, să fie încasată toată suma de pe factura Electrica, nu parţial ca în prezent, precum şi încasarea restanţelor de pe facturile Electrica anterioare.A fost aprobată rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pe anul 2014, prin Hotărârea nr.160/26.11.2014, în unanimitate de voturi.În continuarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare au fost prezentate membrilor acesteia o serie de informări privind:situaţia datoriilor Unităţilor Administrativ Teritoriale la data de 20.11.2014; stadiul licitaţiei privind stabilirea operatorului de colectare a taxei de habitat; situaţia financiară la zi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare; situaţia privind suplimentarea numărului de pubele de către S.C. Supercom. Licitaţia de stabilire a operatorului care va factura/încasa taxa de habitat pe anul 2015 se va desfăşura după aceleaşi prevederi ca şi acum 4 ani, dar se vor actualiza unele date.A mai fost aprobată de cei prezenţi Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr.161/26.11.2014 privind aprobarea Contractului de tranzacţie din 21.11.2014 înregistrat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare cu nr.8899/25.11.2014. Hotărârea nr.162/26.11.2014 prevede încheierea unui contract de asistenţă juridică în vederea îngheţării plăţii de disponibilitate ce se achită către S.C.Supercom S.A. şi S.C.Eurogas Prescom Fieni şi stabilirea obligaţiilor ce revin S.C.Eurogas în ceea ce priveşte construcţia unor noi celule de deşeuri la Depozitul Aninoasa. A fost solicitat sprijinul primarilor prezenţi pentru a face eforturi mai mari privind plata restanţelor, astfel ca la finalul anului 2014 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare să nu mai înregistreze datorii la cei doi operatori. Unele sume de la rectificarea bugetară să fie repartizate în şedinţele consiliilor locale, pentru achitarea datoriilor la plata de disponibilitate şi a cotizaţiilor restante. »

Related articlesDÂMBOVIŢA

NENOROCIRILE SE ŢIN LANŢ, BĂRBAT ELECTROCUTAT LA PESCUIT

NENOROCIRILE SE ŢIN LANŢ în județul Dâmbovița, o tragedie s-a produs cu puțin timp  în zona Lacului

Cazurile de COVID-19 în unitățile școlare

Cazurile de COVID-19 în unitățile școlare ,în urma centralizării raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, situația

ACCIDENT LA DRAGODANA. A fost la un pas de explozie

Pe DN72- Dragodana, o femeie de 31 ani, în timp ce conducea autoturismul marca Volkswagen,

Unul dintre spitalele Găeşti, Moreni sau Pucioasa trebuie să devină spital dedicat tratării cazurilor de COVID-19

Trebuie să înţelegem oameni buni că prin respectarea tuturor măsurilor impuse de autorităţi şi prin alte măsuri stricte ce trebuie luate urgent de instituiile abilitate

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare de pe raza municipiului Târgovişte reprezintă o prioritate pe agenda administraţiei târgoviştene

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare de pe raza municipiului Târgovişte reprezintă o prioritate pe agendaACTUAL

Biblioteca Județeană “Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița – Eveniment – 21 ianuarie 2022

Vineri, 21 ianuarie 2022, orele 13.00, la sediul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa  se desfăşoară concursul judeţean

Valul cinci bagă autoritățile în ședință

Valul cinci bagă autoritățile în ședință. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a organizat o

ȘCOLILE SE DESCHID în funcție de GRADUL DE VACCINARE AL PERSONALULUI din unitățile școlare

ȘCOLILE SE DESCHID în funcție de GRADUL DE VACCINARE AL PERSONALULUI din unitățile școlare, anunțul

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a organizat pe 24 octombrie- ”Exercițiul Județean Salvaspeo în Avenul de sub Colții Țapului”

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a organizat pe 24 octombrie- ”Exercițiul Județean Salvaspeo în

Restricții valabile de luni în toată ROMÂNIA

Restricții valabile de luni în toată România, masca obligatorie peste tot, carantină de noapte, seArticole Recente


SOCIAL

Proiectele a 6 drumuri județene, depuse de CJD pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Proiectele a 6 drumuri județene, depuse de CJD pentru finanțare prin Programul Național de Investiții

Certificatul verde COVID pentru acces în restaurante, baruri, cluburi și discoteci dar și la nunți,botezuri

Certificatul verde COVID pentru acces în restaurante, baruri, cluburi și discoteci dar și la nunți,botezuri, se introduce dacă rata de infectare trece de 3 la mie

ANM a emis INFORMARE METEOROLOGICĂ

ANM a emis INFORMARE METEOROLOGICĂ,interval de valabilitate: 16 septembrie, ora 19:00 – 18 septembrie, ora 10:00

Legea consumatorului vulnerabil, promulgată și se aplicată de la 1 noiembrie 2021

Legea consumatorului vulnerabil, promulgată și se aplicată de la 1 noiembrie 2021

Din 15 septembrie 2021, obligativitatea purtării măştii de protecţie în spații deschise

Din 15 septembrie 2021, obligativitatea purtării măştii de protecţie în spații deschise, decizia a fost luată în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa

Titu: Prins cu o cască în ureche în timpul examenului de Bac

La Proba E)c) a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 au fost prezenți 2785

Jandarmii montani au continuat acțiunile de informare a turiștilor în Munții Bucegi

Weekend-ul trecut, jandarmii montani de la posturile Peștera și Zănoaga au desfășurat 34 de acțiuni

Un tânăr de 19 ani, s-a izbit cu autoturismul de un copac

s-a izbit cu autoturismul de un copac

Unul dintre spitalele Găeşti, Moreni sau Pucioasa trebuie să devină spital dedicat tratării cazurilor de COVID-19

Trebuie să înţelegem oameni buni că prin respectarea tuturor măsurilor impuse de autorităţi şi prin alte măsuri stricte ce trebuie luate urgent de instituiile abilitate

Informare privind proiectul “Venus- Împreună pentru o viață în siguranță!”

           Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, implementează în calitate de

A fost inaugurat podul peste râul Slănic, din localitatea Gura Ocniței

Președintele Consiliului Juețean Dâmbovița, Alexandru Oprea, alături de vicepreședintele Alin Manole, secretarul județului – Ivan

Turişti ajutaţi de jandarmii montani

 Jandarmii montani de la Postul Zănoaga au intervenit azi-noapte, în urma unui apel prin SNUAU

Iată cele 10 semne, prin care vei deosebi un om deștept de unul prost

„Te poți molipsi de prostie sau de înțelepciune la fel de ușor, ca de o

Incredibil dar adevărat, primarul  Ion Dicu s-a făcut singur cetăţean de onoare al comunei pe care o conduce

Sâmbătă, în comuna  dâmboviţeană Pietroșița,  s-a marcat Ziua localităţii.   Deşi pare absurd însă aceasta este

Reprezentanți ai Ministerului Economiei, vizită în județul Dâmbovița

Joi, 12 iulie 2018, Ion Radu, secretar de stat în Ministerul Economiei, însoțit de doi

Conducerea Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa a susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia a făcut un bilanţ al rezultatelor Evaluării Naţional, Bacalaureatului şi primei etape  de admitere la liceu.

 Conducerea Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa a susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia a făcut

Voluntarii Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița au distribuit 6 paturi nou nascuți și 356 cearceafuri către secția neonatologie a Spitalului Orășenesc Găești

Campania ,,Hai să dăruim un nou început pentru un nou-născut”, desfășurată în cadrul parteneriatului dintre

Primul proiect de la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul Axei prioritare 4

Vineri, 27 aprilie, s-a depus primul proiect de la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul

Situaţia drumurilor dâmboviţene

Societăţile dâmboviţene responsabile cu deszăpezirea au intervenit pe toate drumurile publice din Judeţul Dâmboviţa, astfel

Campania,,Hai să dăruim un nou început pentru un nou-născut”, a ajuns și în Maternitatea Târgoviște din cadrul  Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

Campania,,Hai să dăruim un nou început pentru un nou-născut”, a ajuns și în Maternitatea Târgoviște

Maternitatea Târgoviște  se numără  printre cele 41 de maternități din România, echipate cu pătuțuri și lenjerii de către Crucea Roșie Română

Maternitatea Târgoviște  se numără  printre cele 41 de maternități din România, echipate cu pătuțuri și

Zilele oraşului Răcari 2017

Pe parcursul a două zile, 12-13 august 2017,  oraşul Răcari  va îmbrăca hainele de sărbătoare.

VIDEO. Copil salvat dintr-un puț la Răcari, județul Dâmbovița

O fetiţă de 5 ani din orașul Răcari a fost salvată de pompierii dâmbovițeni. Copila

CJ Dâmbovița  a repartizat sumele pentru echilibrarea bugetelor locale

Consiliul Judeţean Dâmbovița a aprobat hotărârea privind repartizarea, pe anul 2017, a sumelor  defalcate din

Ghenosu, pe podium la Paştele Cailor

În municipiul Târgoviște, sâmbătă, 4 martie,bulgarii din cartierul Matei Voievod au sărbătorit „Paştele Cailor” sau

„Paştele Cailor”: Acest obicei este unic în România, specific comunităţii bulgarilor de la Târgovişte.

În municipiul Târgoviște, sâmbătă,  4 martie, bulgarii din cartierul Matei Voievod au sărbătorit „Paştele Cailor”

O clipă de neatenție dar și graba o putea costa viața pe o șoferiță în vârstă de 35 de ani

Accident grav pe Bulevardul Unirii din Târgoviște  O clipă de neatenție dar și  graba o

Blocul Dacia din orașul Fieni ce are în componență cinci scări, urmează să fie contorizat la nivel de imobil privind sistemul de alimentare cu apă potabilă.

Blocul Dacia  din orașul Fieni   ce are în componență  cinci scări, urmează să fie  contorizat

Ediţia a III-a a Taberei Naţionale de sculptură „Vasile Blendea”. VIDEO

În perioada 14-22 octombrie 2016, Parcul Industrial Priboiu  găzduieşte ediţia a III-a a Taberei Naţionale

Hotel King lămureşte situaţia furtului din cameră

Hotel King lămureşte situaţia furtului din cameră