JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, spaţii verzi de 26.603 euro şi cartofi în valoare de 26.000 euro

În perioada septembrie –octombrie 2012, două comisii de control din cadrul CJ Dâmboviţa ,în care au fost cooptaţi reprezentanţi ai DSP Dâmboviţa au desfăşurat acţiuni de control asupra activităţii desfăşurate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte în perioada 24.02.2011-30.09.2012.Controalele s-au desfăşurat în baza Deciziei nr.3 ,adoptată la data de 28 august ,de Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare menţionate.S-a efectuat un control pe linie economico-financiară,resurse umane ,aprovizionare,inclusiv asupra modului de îndeplinire a atribuţiiilor de către membri Comitetului Director şi a Managerului. În urma acţiunilor de control ,deficienţele constatate au fost structurate după cum urmează:au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică ,în sensul că nu s-a întocmit Programul anual al achiziţiilor publice .Neîntocmirea acestui Programul anual al achiziţiilor publice conduce la sustragerea achizitorului de la verificarea pe care o face Unitatea de Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice.Astfel ,s-au încheiat în mod nelegal un număr de trei contracte de achiziţie directă de lucrări în cursul anului 2011 cu o valoare totală de 43.180 de euro,iar în anul 2012 un număr de 17 contracte achiziţie directă de lucrări cu o valoare totală de 232.579 euro.Pentru toate aceste contracte nu rezultă modul cum s-a estimat valoarea lucrărilor.Această modalitate de lucru a fost practicată şi în ceea ce priveşte achiziţiile publice de servicii,în acest caz fiind încheiate două contracte cu o valoare totală de 26.603 euro-servicii amenajări spaţii verzi.Şi se pare că neregulile nu se opresc aici. Cu privire la achiziţia de produse,respectiv cartofi ,pentru acest produs s-au cheltuit 26.000 euro pentru o perioadă de cinci luni ale anului 2011,fără a se organiza procedura de licitaţie .Şi în cazul în care a fost organizată procedura de achiziţie publică ,contractul a fost atribuit unor ofertanţi care nu îndeplineau condiţiile legale .Se pare că la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte asistăm la o încălcare gravă a prevederilor aplicabile achiziţiilor publice şi mai mult această unitate spitalicească avea personal calificat în acest domeniu .Totodată s-au contractat succesiv servicii de consultanţă în valoare de 64.546 lei.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.