JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

MESAJUL Înaltpreasfinţitului Părinte NIFON Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei

Din an în an, ne învredniceşte Dumnezeu să ne reamintim de marele şi minunatul eveniment care a fost Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, „Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om”. Aşa mărturisim când rostim Crezul, la Sfânta Liturghie, crez care cuprinde elementele fundamentale şi esenţiale ale credinţei noastre creştine ortodoxe.Suntem, într-adevăr, în faţa celui mai mare eveniment care s-a putut întâmpla vreodată pe pământ: Întruparea lui Dumnezeu. De aceea, s-a şi început, prin acest eveniment, o eră nouă în istoria omenirii, era creştină. Adică, era situării celor care L-au primit pe Hristos ca Dumnezeu, sub puterea principiilor şi învăţăturilor Lui, care sunt descoperire dumnezeiască pentru îndrumarea vieţii oamenilor pe pământ şi pentru dobândirea celei de dincolo, din eternitate. El a venit pentru mântuirea şi viaţa noastră.Vestea minunată pe care ne-o aduc colindătorii în fiecare an este cutremurătoare pentru mintea şi pentru sufletul nostru, în general: este vestea Naşterii Fiului lui Dumnezeu prin înomenirea Sa, luând chipul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur, un mare părinte al Bisericii din sec. al IV-lea, spunea, într-o predică a sa, astfel: „Săltăm de bucurie şi prăznuim şi ne minunăm şi ne uimim de taina cea mare a înomenirii lui Hristos, care covârşeşte toată mintea şi priceperea omenească.” Ne uimeşte, dar, în acelaşi timp, ne şi copleşeşte prin iubirea şi strălucirea Sa dumnezeiască, dar şi prin smerenia Sa desăvârşită, venind în lume şi născându-Se, din Fecioara Maria, în ieslea Betleemului.Întruparea Sa este viaţa şi binecuvântarea noastră, întrucât este prezenţa printre noi a Celui ce a făcut cerul şi pământul, cosmosul şi pe noi înşine. Se întrupează Cel ce este Duh, Spirit, Dumnezeu, spre a înălţa şi îndumnezei trupul omenesc, spre a-l creşte până la statura desăvârşirii, aşa cum l-a voit Dumnezeu de la început, stare din care a căzut. Vine acum să-l înnobileze, să-l restaureze în starea cea dintâi, să-i redea cinstea şi valoarea, să-i readucă calitatea vieţii şi mântuirii lui. Vine să Se înfrăţească cu noi, ca să fim toţi fiii lui Dumnezeu şi fraţi între noi, întru iubirea Sa dumnezeiască. Acesta este cu adevărat minunatul eveniment al Naşterii Domnului, care covârşeşte toată mintea omenească.Naşterea Domnului în Betleem nu este o naştere oarecare, ca a unuia dintre noi, ci este una minunată, este Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Unul din Treime, venit printre noi spre a ne aduce învăţătură de sus despre Dumnezeu, despre noi, despre felul în care trebuie să trăim viaţa pe pământ ca să moştenim Împărăţia Cerurilor, adică mântuirea.

VIDEO

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.